flash

  記住我

回首頁
忘記密碼 加入會員
加入我的最愛


 所在目錄: 主目錄 > 疾病根源 > 產科
 
 
 切換項目:     搜尋項目:  搜尋  
 

 
類別名稱: 產科
項目名稱: 兒生下即死
病源: 病源有六: 凡分娩過久者,胎兒於娩出時,已發生假死現象,其所以陷於假死現象者,計有六種原因 (1)孕婦因患肺病,心臟病,或大出血等,致母體血液中之氧氣減少,而致假死。 (2)胎盤早期剝離,或臍帶血行發生障礙,致胎兒無從循環母體中之血液,而致假死。 (3)分娩過遲胎兒已出於子宮腔,而仍不能產出,致臍帶受壓迫,血行不良,而致假死。 (4)破水過早,致子宮內縮小,以致妨礙血液,流入胎兒體中,而致假死。 (5)子宮管狹窄,不能充分以血液給予胎兒,而致假死。 (6)臍帶發生異常,如臍帶脫出,臍帶纏絡,因遭壓迫,而不能為正規之呼吸,或血行而致假死。
病症: 全身發生青赤色而生下即死者,而於分娩時,即現假死現象,假死者,即心臟及呼吸一時均為停止,酷似已死亡是也,其輕者,則全身發青赤色,若重者,則全身成蒼白色,此即所謂假死也。
病理轉機: 令兒氣絕而生下即死,失治,則令兒氣閉不醒,將由假死而為真死。
參考用藥: 兒生下即死之療法=兒生下即死,應迅速處理,否則,即將真死,處置方法,如尚未娩出者,急速用人工催產法,將胎速速娩出,然此甚為少見,大 多於娩出時發生假死者,且分娩甚遲者,初生兒幾十之九於娩出時呈假死狀態,其處置也,如為輕症,應立即將小兒鼻腔及 口腔中之黏液除去,以利其呼吸,同時輕輕以手掌,叩其臀部,但必須先行將臍帶切斷結扎,否則,不得為之,如此若不能奏 效,可將手掌摩擦小兒之背部,手掌,足蹠等處,再以一手輕輕拍打其臀部,或以四十八度至五十度之水溫浸小兒於其中, 約一分鐘,提出後,以冷水灌於小兒之心窩處,再一分鐘,又浸於熱水中,如是反覆施行,亦可有效,夫此為處置輕症之假死 者,且亦為最普通而又最簡單者,不必經產婆或醫師之手,任何人得以為之 若不幸假死陷於重症,則非用人工呼吸法不可,然此亦不必須產婆或醫師之手,即尋常人亦可為之,其方法以左右兩手之 拇指,置於小兒胸廓兩側,而以左右兩手之食指,從小兒肩胛之後面勾入於兩腋窩,而以其餘三指置於小兒背部,使小兒之 頭支持於兩手之腕關節間,然後舉起小兒,高過頂上,將兒頭向下,腰部屈曲,骨盤與腹部相近,如是則小兒吸入喉頭內之 黏液,可由是以除去,蓋用作小兒呼氣也,然後再用強力擲下小兒,而以兩食指支持小兒之腋窩,兩拇指匝其肩胛,並將餘 指放鬆,蓋用作小兒吸氣也,如是一反一覆,以代呼吸,約至十次後,則浸於四十八度至五十度之溫水中,約經一分鐘,再行 前法,至小兒能自行呼吸為止但於此須注意者,其一,在施行人工呼吸法時,產室宜較溫暖 其二,將小兒舉起後,在擲下時,宜急速而有強力,否則,決不能見效 其三,兩腕關節支持兒頭不可過用力壓迫,否則妨害其頸管,其四,用人工呼吸法時,在小兒尚未能自行呼吸時,苟其心搏動 未完全停止,總可見效,決不可中止

 


累積上網人數:

線上瀏覽人數:5人

2022年「三伏貼」的時間:初伏:國曆2022年7月16日,農曆6月18日,中伏:國曆2022年7月26日,農曆6月28日,末伏:國曆2022年8月15日,農曆7月18日,有需要者可事先至中醫診所預約!
目前購物車沒有產品
電話:(04)8324422
傳真:(04)8334728

杏梅生物科技有限公司 Copyrightⓒ2009 All Rights Reserved
top